BLI MEDLEM!


Ja, jag vill bli medlem och betalar 100 kr till bankgiro:
5607-9536


Genom att betala medlemsavgiften och fylla i nedanstående uppgifter
accepterar du att SMC kan kontakta dig och informera om verksamheten. Som
medlem 2021 är du med från början i denna spännande satsning. Du får
särskild information och kallas till de möten vi planerar i framtiden.


 
 
 
 
 
 
Jag godkänner