KONTAKT

Styrelse

Börje Fors

Ordförande

F d koncernchef Kooperativa Förbundet, Fisketången

Thord Görling

F d vVD Abba Seafood

Glenn Lorentzon

Fd platschef på Abba och VD på Leröy

Bengt Lorentzon

Fd VD på Smögens fiskauktion

Staffan Karlander

Kultur & fritidschef Sotenäs kommun

Ulf Nyrén

Fil dr, historiker, delårsboende vid Sote kanal

Lars Emvik 

Arkitekt, Bovallstrand

FÖRENINGSUPPGIFTER:

Sotenäs Maritima Center

Organisationsnummer: 802533-8156

Medlemsavgifter 2021:

Enskild medlem eller förening 100 kr

Medlemsavgift erläggs till bankgiro enligt ovan