BAKGRUND

Det ursprungliga initiativet

Under år 2019 började Kent Christensson, ordförande i Sotenäsgillet med hemvist i Hunnebostrand, se ett behov av ett samlat grepp på den historiska fiskenäringen i Sotenäs – som tycktes vara på väg att försvinna in i glömskans dimmor vilket gjorde frågan akut. Det fanns visserligen åtskilliga aktörer inom fältet, både lokalt, regionalt och nationellt, men ingen som verkade ta på sig ansvaret att söka skapa en bevarande helhet och exponera det med stöd av modern teknik.


Han och andra intresserade började därför undersöka möjligheterna att planera för ett Maritimt Center i Sotenäs kommun. Ursprungsidén innebar uppbyggnad av ett huvudcenter samt delcenter i de skilda kommundelarna. Verksamheten skulle i huvudsak bygga på digital exponering.

Via EU:s utvecklingsfond erhölls 2020 medel till en förstudie. Den ändrade kursen från en bred inriktning på hela fiskerinäringen till att ha ett högre fokus på just fiskberedning – det kvarvarande och mest påtagliga lämningen av bygdens en gång i tiden så omfattande fiske ute på haven. Samtidigt är detta en näringsgren som dokumenterats styvmoderligt och där det finns ingen annan institution som tagit på sig det specifika uppdraget att förvalta vare sig dåtid, nutid eller framtid. Det historiska fisket ska samtidigt inte glömmas bort – det är och var en förutsättning för fiskberedningsindustrin – och intar en given plats i SMC:s uppdrag.

Resursanalyser pekade också på att en koncentration mot ett center var att föredra i stället för att sprida verksamheterna på flera aktörer.


En ny styrelse tillkom och under våren/sommaren 2021 började den arbetet med att konkretisera planerna samt säkra finansieringen. Det arbetet pågår just nu.


En viktig del i uppdraget är att bygga relationer med enskilda kommuninvånare, bildarkiv, hembygdsföreningar och likartade organisationer, kommun och region, museer och institutioner med maritim inriktning kring Nordsjön samt företag som verkar inom fiskerinäring.